Quat tran sai canh lon gtfd

GTFD big ceiling Fan

Product Description Motors imported in the EU meet IE3 = Premium Eciency – energy saving standards of the International Technical Commission (IEC). The control cabinet uses a Greentec brand electrical...
Chi tiết
quat tran sai canh lon gtfc

GTFC Big ceiling fan

Product Description Motor imported in EU meets IE3 = Premium Eciency standard – the energy saving standard of the International Technical Commission (IEC). The control cabinet uses a Greentec brand...
Chi tiết
quat tran sai canh lon gtfa

GTFA big ceiling fan

Product Description Motors imported in the EU meet IE3 = Premium Eciency – energy saving standards of the International Technical Commission (IEC). The control cabinet uses a Greentec brand electrical...
Chi tiết
quat tran sai canh lon gtfas

GTFAS big ceiling fan

Product Description Motors imported in the EU meet IE3 = Premium Eciency – energy saving standards of the International Technical Commission (IEC). The control cabinet uses a Greentec brand electrical...
Chi tiết
Quat tran sai canh lon GTFB

GTFB big ceiling fan

Product Description Motors imported in the EU meet IE3 = Premium Eciency – energy saving standards of the International Technical Commission (IEC). The control cabinet uses a Greentec brand electrical...
Chi tiết
quat tran sai canh lon gtfbs

GTFBS big ceiling fan

Mô tả sản phẩm Động cơ được nhập khẩu tại EU đạt tiêu chuẩn IE3 = Premium Eciency – tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng của Ủy ban kỹ thuật quốc tế (IEC)....
Chi tiết