Dưới đây là một quy trình tổng quan về quy trình làm việc của Bigfans Sigma cho 1 dự án tổng thể. Quy trình này có thể được điều chỉnh và tùy chỉnh dựa trên quy mô cụ thể của công ty và yêu cầu của dự án cụ thể:

1. Tư vấn khách hàng:

 • Nhận yêu cầu từ khách hàng, tư vấn cho khách hàng những lựa chọn tốt nhất.
 • Lên lịch hẹn và thực hiện cuộc họp tư vấn để hiểu rõ nhu cầu của khách hàng.

2. Đo đạc và thiết kế:

 • Gửi đội ngũ kỹ thuật đến vị trí dự án để tiến hành đo đạc và đánh giá không gian.
 • Dựa trên thông tin thu thập, tạo ra thiết kế tùy chỉnh cho quạt trần công nghiệp, bao gồm kích thước, mẫu mã, công suất và vị trí lắp đặt.

3. Báo giá và thỏa thuận:

 • Lập báo giá dự án dựa trên thiết kế và yêu cầu của khách hàng.
 • Thỏa thuận về các điều khoản hợp đồng, giá cả, thời gian lắp đặt, và các điều kiện khác với khách hàng.

4. Sản xuất và cung ứng:

 • Bắt đầu quá trình sản xuất quạt trần công nghiệp dựa trên thiết kế đã được chấp thuận.
 • Theo dõi quá trình sản xuất để đảm bảo chất lượng và tuân thủ tiến độ.
 • Lập kế hoạch cung ứng và vận chuyển sản phẩm đến công trình.

5. Lắp đặt:

 • Gửi đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp đến công trình để tiến hành lắp đặt quạt trần công nghiệp theo thiết kế và hợp đồng.
 • Đảm bảo rằng việc lắp đặt được thực hiện an toàn và đúng tiến độ.

6. Kiểm tra và bàn giao:

 • Thực hiện kiểm tra toàn diện của hệ thống quạt trần để đảm bảo hoạt động đúng cách và tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn.
 • Bàn giao hệ thống cho khách hàng và cung cấp hướng dẫn sử dụng và bảo dưỡng.

7. Dịch vụ hậu mãi:

 • Cung cấp dịch vụ bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật sau khi dự án hoàn thành.
 • Thực hiện các dịch vụ bảo trì định kỳ để đảm bảo hiệu suất và độ bền của quạt trần.

8. Quản lý dự án:

 • Theo dõi tiến độ dự án và quản lý tài chính để đảm bảo rằng dự án được thực hiện theo kế hoạch và ngân sách.

Lưu ý rằng quy trình này có thể thay đổi tùy theo quy mô của công ty và tính chất cụ thể của các dự án cũng như yêu cầu của khách hàng. Điều quan trọng là đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn trong mọi giai đoạn của quá trình phân phối và lắp đặt quạt trần công nghiệp.